Logo

45-470 Opole, ul. Lawendowa 48
tel.: 77 457 89 35, 531 262 720

 
Logo

Laboratorium wykonuje:

 • badania parazytologiczne odchodów, wymazów z wola
 • badania bakteriologiczne i mikologiczne wymazów, wycinków narządów
 • wykrywanie nosicielstwa i zakażeń pałeczkami salmonella, gronkowcami i paciorkowcami chorobotwórczymi, Escherichia coli.
 • wykrywanie zakażeń Chlamydia psittaci (Ornitozy)
 • wykrywanie zakażeń adenowirusami
 • wykrywanie zakażeń rotavirusami
Dokonuje oceny mikrobiologicznej komponentów i gotowej karmy określając stopień zdrowotności karmy i jej przydatność do skarmiania, oraz:
 • ogólną liczbę bakterii
 • obecność bakterii chorobotwórczych
 • ogólną liczbę grzybów
 • obecność, liczbę i rodzaj grzybów toksynotwórczych
Laboratorium świadczy usługi dla hodowców z terenu całego kraju. Próbki do badań ( odchody, wymazy, pióra, karma )
można przesyłać pocztą, lub firmą kurierską.

Podstawowy zestaw badań 1 próbki zbiorczej odchodów i 5 wymazów z wola pobranych od 5 gołębi obejmuje :
 • badanie parazytologiczne wymazów w kierunku obecności Trichomonas columbae, Hexamita columbae,
 • badanie mikologiczne wymazów w kierunku obecności grzybów chorobotwórczych,
 • badanie parazytologiczne odchodów w kierunku obecności jaj nicieni żołądkowo-jelitowych i oocyst kokcydiów,
 • badanie bakteriologiczne wymazów w kierunku obecności paciorkowców i gronkowców chorobotwórczych oraz Escherichia coli,
 • badanie bakteriologiczne odchodów w kierunku obecności pałeczek z rodzaju Salmonella ( wszystkie serotypy w tym także S.typhimurium.)

Łączny koszt w/w badań wynosi 150,00 PLN, które należy przesłać na konto bankowe, przekazem pocztowym lub dołączyć do przesyłki.

Wyniki badań wraz z interpretacją przekazujemy tylko telefonicznie lub na adres mail po kontakcie hodowcy z naszym laboratorium.